sreda, 22. april 2015

DAN TABORNIKOV ALI DAN ZEMLJE

Gaylord Nelson je ustanovitelj Dneva Zemlje, idejo pa je dobil iz študentskega protivojnega gibanja. To energijo je želel preusmeriti na onesnaževanje vode in zraka, kar bi izsililo varstvo okolja na nacionalno-politične namene. Leta 1970 je Dan Zemlje pripeljal do ustanovitve Agencije za zaščito okolja ZDA, kar je prešlo na zakone o čisti vodi, o čistem zraku in ogroženih vrstah. Leta 1990 je Dan Zemlje postal globalni praznik, saj je idejo sprejelo 141 držav in je dvignilo idejo varovanja okolja na svetovno raven.1  Nelson je izbral 22. april 1970, ker je bila tega leta to sreda. Sredi tedna pa so bili študentje na fakultetah in je to pripomoglo k večji udeležbi. Poleg tega pa se ta dan ni pokrival z drugimi krščanskimi prazniki tako, da je sporočilo ostalo jasno – varovanje narave.2


Taborniki praznujemo na ta dan tudi DAN TABORNIKOV. Zakaj ravno ta dan? 22. aprila 1951 je bila ustanovljena Zveza tabornikov Slovenije in ker se taborniki radi očimo o naravi, v naravi in za njo skrbimo, dan Zemlje in dan tabornikov sovpadata zaradi širšega pomena.3

V Osončju imamo 9 planetov, Zemlja pa je tretja po vrsti. Zemlja je naš dom, prostor, kjer se je razvilo življenje. Naš planet se je oblikoval pred približno 4,57 milijarde let. Geološke in biološke faze so na Zemlji pustile in puščajo sledi, te faze oblikujejo površje. Zemlja je sestavljena iz več plasti: trdno železno jedro, tekoči plašč, trda skorja. Zemljino površino pokrivajo oceani (70%), celine in otoki.4
Slovenija je ena izmed držav, ki so biotsko najbolj raznolike, saj pri nas živi kar 24.000 živalskih vrst. Slovenija je TRETJA najbolj gozdnata država v Evropi, saj imamo kar 60% površine pokrite z gozdom. V Sloveniji je zaščitena več kot tretjina ozemlja, preko projekta Natura 2000 pa varujemo biotsko raznolikost.
V Sloveniji je najbolj gozdnata regija Kočevska, pri nas gozd pokriva 90% površine.6 Na Kočevskem je tudi pestra živalska in rastlinska poselitev. Poleg znanega medveda, imamo na Kočevskem tudi druge živali, med drugim tudi risa, po katerem smo poimenovani. Ris (znanstveno ime: Lynx lynx ) je ogrožena živalska vrsta, kar pomeni, da mu zaradi nezakonitega lova, krčenja gozdov in izgradnje infrastrukture grozi izumrtje. Ris je bil na slovenskih tleh že iztrebljen, a so ga zavedni lovci ponovno naselili v naših krajih. V Kočevski Rog so prepeljali 6 risov iz Slovaške. Nekaj osnovnih podatkov:
-      Je največja evropska mačka.
-      Teža: približno 30 kg.
-          Živijo na območju: 100-1800 km2.
-      Življenjska doba: 16-18 let.
-      Kožuh: rdečkasto siv, pokrit s pegami, na ušesih ima čopke.
-      Prehrana: jelenjad, srnjad, gamsi, mufloni, polhi (je plenilec - pleni iz zasede).7 


Taborniki smo zavedni, kar pomeni, da ne onesnažujemo narave in se z dejanji trudimo ohraniti naravo čisto. Pridružimo se vsaki čistilni akciji navadno kot društvo ali (redkeje) posamezno s katero drugo skupino. Aktivno smo sodelovali in upamo, da bomo tudi v prihodnje pri delovnih akcijah pogozdovanja po hudi naravni nesreči (žledolomu), ki se je zgodila februarja 2014. Ozaveščamo naše mlajše in nove člane o sestavi zemlje, o vedenju v naravi, o nevarnosti onesnaževanja in o drugih potencialno nevarnih aktivnostih ter kako se z njimi spopasti. 

Živimo na Kočevskem. Površje je kraško, kar pomeni, da je sestavljeno iz apnenca in ta prepušča vodo. Prepuščanje vode pa vodi v ponikanje rek. To se zgodi tudi naši reki Rinži, ki večkrat ponikne in s seboj odnese ogromno smeti na druga območja, kjer ponovno pogleda na površje. Vode se tako onesnažujejo in, ko pridejo na površje niso pitne. Nekateri vodni izviri pa so ne glede na vse še vedno pitni. Dan vode smo praznovali 22. marca. Taborniki se zavedamo, da je voda vir življenja. Potrebujemo jo za kuhanje, za pitje (so tudi del sokov), za umivanje, za zalivanje, ... VODO POTREBUJEMO!

Zaradi vsega (ne)napisanega cenimo naravo, kajti ona nam daje veliko. Bodimo ji hvaležni za mir, za les, za vodo, za kisik, za prostor uživanja, za živali, za hrano - ZA VSE! 

Cenimo našo ZEMLJO IN VODO! 

Z-D-R-A-V-O!
 ZDRAVO, ZDRAVO, ZDRAVO!


VIRI: 
1 Earth day: http://www.earthday.org/earth-day-history-movement
2 Taborniki.si: Dan tabornikov:http://www.taborniki.si/2014/04/09/fasd/ 
3 Wikipedia: Earth day: http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Day#   
4 Dan Zemlje: http://www.danzemlje.si/dan-zemlje/
5 Slovenia.info: Svetovni dan Zemlje:  http://www.slovenia.info/?svetovni_dan_zemlje=0 
6 Abram, Žiga in drugi: Kočevska: http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/krajinska_arhitektura/fotografije/kocevje_za_na_splet.pdf 
7 Ris: http://www.arso.gov.si/narava/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Ris%20(Lynx%20lynx).pdf
Ni komentarjev:

Objavite komentar